Lichting 2020

Eind 2019 hebben maar liefst zeven van onze jongeren hun middelbaar beëindigd en zes onder hen willen het voorbeeld van Juleysi en Mishel volgen en een hogere, al dan niet universitaire opleiding volgen.

Dit maakt ons niet alleen gelukkig maar ook een klein beetje ongerust.

We willen immers alle zes de kans geven om verder te studeren om alzo hun leven een andere wending te geven dan die hun te wachten stond indien Vzw Los Gorriones er niet zou zijn.


Voor de jongens zou dat een leven op het veld zijn in de vele rijstplantages. Maar zij weten ook dat met rasse schreden de landbouw en rijstteelt zich aanpassen en dat meer en meer landbouwmachines de handenarbeid overnemen waardoor dit soort jobs verdwijnen en de noodzaak tot een diploma is dan ook heel aanwezig.


Voor de meisjes is het lot zoniet nog erger. Gemiddeld op 15 à 16 zwanger worden met een leven als huisvrouw tot gevolg.


Maar ook deze jongeren hebben net zoals onze eigen kinderen en kleinkinderen toekomstdromen en die willen wij helpen waarmaken. Met hen hebben we een simpele afspraak. Vzw Los Gorriones doet er alles aan om de volledige studiekost te betalen en de student en/of zijn/haar ouders betalen de verblijfskosten, voeding en verplaatsing. Op deze wijze is het voor ons en voor hen financieel haalbaar. Maar wij kunnen die financiële steun niet geven zonder hulp van jullie allen onder de vorm van studiepeterschappen.


Met deze dus een warme oproep om in te tekenen op ons 'studiefonds' voor de studenten van Nueva Unión.


Contacteer ons op welkom@losgorriones.be

Studiemeters en -peters maken echt wel het verschil

Bij aanvang van ons peterschapsproject in 2010 waren de meeste van onze petekinderen nog klein maar toch hadden zij al dromen om, net zoals onze kinderen, dokter, architect, verpleegster of voetballer te worden.

Intussen zijn deze kinderen jongvolwassenen en dromen zij ervan om hun kinderdromen waar te maken. Voor de ouders is de kostprijs van hogere studies zo goed als onbetaalbaar en ook met de maandelijkse bijdrages van de meters en peters kunnen deze uitgaven niet worden gedekt.

Daarom zoeken we voor onze hogeschool- of universiteitsstudenten extra studiemeters en -peters om deze kosten te kunnen betalen.

Met slechts een beperkt maandelijks bedrag kan je effectief het verschil maken voor deze jongeren en dit verschil is echt wel gigantisch groot. Want 'met' een diploma kunnen ze goed en beter betaald werk vinden waarmee ze dan ook nog hun families financieel mee kunnen ondersteunen.


Spring mee op de kar en word 'studiemeter/peter'

Mishel startte in maart 2018 haar vijfjarige opleiding als kleuterjuf in de hogeschool van Picota. Haar resulaten zijn van jaar tot jaar erg goed en zij zal in principe afstuderen eind 2023


Guillermo leerden wij kennen via Canat, een organisatie die zich bekommert om 'kinderen arbeiders'

Hij was onze allereerste beursstudent die wij met de hulp van een aantal studiepeters automechanica lieten studeren. Guillermo is in februari 2016 afgestudeerd en zou een mooie carrière hebben kunnen opbouwen ware het niet dat een dronken automobilist (kinderarts) begin 2019 abrupt een einde maakte aan zijn jonge leven en een mooie weelbelovende carrière.


Rest In Peace lieve vriend!!

Alexandra droomde ervan om architecte te worden. Jammer maar helaas slaagde zij niet in het toelatingsexamen. Zij volgde in 2020 een voorbereidend jaar en zij slaagde er in maart 2021 in om een zitje te bemachtigen aan de Nationale Universiteit van Tarapoto, afdeling  'Agro-industrieel ingenieur'. Wij wenen haar erg veel studiemoed toe en rekenen er vast op dat zij het goed zal doen.

Ook Karol slaagde niet in het ingangsexamen voor haar studie vroedvrouw aan de universiteit van Tarapoto. Ook na een voorbereidend jaar slaagde zij er niet in om een van de fel begeerde zitjes aan de Nationale Universiteit te bemachtigen. Karol zal in plaats daarvan een opleiding volgen als 'hulpverpleegster' van waaruit ze later eventueel nog altijd kan verder doorgroeien.


Carlos Hugo heeft zijn ambities heel erg hoog gesteld. Hij gaat resoluut voor een carrière van 'Landbouwingenieur'. Ook hij was niet geslaagd in zijn ingangsexamen alhoewel het op het nippertje was. Na het volgen van een voorbereidend jaar slaagde hij er ook in om een zitje te bemachtigen aan de Nationale Universiteit van Tarapoto waar hij vanaf maart 2021 zal studeren voor landbouwingenieur.

Juleysi is eind 2020, na een vijfjarige opleiding bedrijfskunde aan de universiteit van Moyobamba, afgestudeerd. In 2017, 2018 en 2019 werd zij gelauwerd als beste studente van haar academiejaar. Wij wensen haar veel succes in haar toekomstig beroepsleven.

Alex had zijn zinnen gezet op een carrière in het leger maar jammer voor hem stootten ze bij de medische proeven op een lumbago waarvan hij zelfs het bestaan niet wist. Weg carrière in het leger.

Maar natuurlijk is hij niet zinnens bij de pakken te blijven zitten. Alex is begin 2021 gestart met een opleiding als vrachtwagenchauffeur voor zwaar vervoer.  Wij wensen hem veel succes en een veilige carrière als chauffeur.

Willy José is geslaagd in zijn ingangsexamen voor de Technische Hogeschool van Tarapoto. Hij zal er studeren voor Technisch Tekenaar. Van de meer dan 100 deelnemers aan het ingangexamen hadden er slechts vijf voldoende punten om rechtstreeks en dus zonder voorbereidingsjaar toegelaten te worden tot de studie, waaronder Willy José dus. Een dikke pluim voor deze jongen!!! Wegens Corona volgt hij zijn lessen online.

Eddie is ook een van onze nieuwe lichting die rechtstreeks en zelfs zonder ingangsexamen werd toegelaten tot de studie ‘metaalconstructies’ aan het Senati van Tarapoto. Senati behoort tot de top van de Technische Hogescholen in Perú. Op het moment dat de cursussen zouden beginnen sloeg echter het virus toe en sloten de scholen. Momenteel volgt hij  ook online les.

De lichting 2021


Sandra is de enige studente van de lichting 2021. Wij zijn erg blij dat ook zij beslist heeft om hogere studies aan te vatten. Samen met Karol is zij begonen aan haar studies voor hulpverpleegster in maart 2021. Met twee verpleegsters in spe ziet het er goed uit voor Nueva Unión