Lichting 2020

Eind 2019 hebben maar liefst zeven van onze jongeren hun middelbaar beëindigd en zes onder hen willen het voorbeeld van Juleysi en Mishel volgen en een hogere, al dan niet universitaire opleiding volgen.

Dit maakt ons niet alleen gelukkig maar ook een klein beetje ongerust.

We willen immers alle zes de kans geven om verder te studeren om alzo hun leven een andere wending te geven dan die hun te wachten stond indien Vzw Los Gorriones er niet zou zijn.


Voor de jongens zou dat een leven op het veld zijn in de vele rijstplantages. Maar zij weten ook dat met rasse schreden de landbouw en rijstteelt zich aanpassen en dat meer en meer landbouwmachines de handenarbeid overnemen waardoor dit soort jobs verdwijnen en de noodzaak tot een diploma is dan ook heel aanwezig.


Voor de meisjes is het lot zoniet nog erger. Gemiddeld op 15 à 16 zwanger worden met een leven als huisvrouw tot gevolg.


Maar ook deze jongeren hebben net zoals onze eigen kinderen en kleinkinderen toekomstdromen en die willen wij helpen waarmaken. Met hen hebben we een simpele afspraak. Vzw Los Gorriones doet er alles aan om de volledige studiekost te betalen en de student en/of zijn/haar ouders betalen de verblijfskosten, voeding en verplaatsing. Op deze wijze is het voor ons en voor hen financieel haalbaar. Maar wij kunnen die financiële steun niet geven zonder hulp van jullie allen onder de vorm van studiepeterschappen.


Met deze dus een warme oproep om in te tekenen op ons 'studiefonds' voor de studenten van Nueva Unión.


Contacteer ons op welkom@losgorriones.be

Studiemeters en -peters maken echt wel het verschil

Bij aanvang van ons peterschapsproject in 2010 waren de meeste van onze petekinderen nog klein maar toch hadden zij al dromen om, net zoals onze kinderen, dokter, architect, verpleegster of voetballer te worden.

Intussen zijn deze kinderen jongvolwassenen en dromen zij ervan om hun kinderdromen waar te maken. Voor de ouders is de kostprijs van hogere studies zo goed als onbetaalbaar en ook met de maandelijkse bijdrages van de meters en peters kunnen deze uitgaven niet worden gedekt.

Daarom zoeken we voor onze hogeschool- of universiteitsstudenten extra studiemeters en -peters om deze kosten te kunnen betalen.

Met slechts een beperkt maandelijks bedrag kan je effectief het verschil maken voor deze jongeren en dit verschil is echt wel gigantisch groot. Want 'met' een diploma kunnen ze goed en beter betaald werk vinden waarmee ze dan ook nog hun families financieel mee kunnen ondersteunen.


Spring mee op de kar en word 'studiemeter/peter'

Juleysi volgt sedert 2016 een vijfjarige opleiding bedrijfskunde aan de universiteit van Moyobamba. In 2017, 2018 en 2019 werd zij gelauwerd als beste studente van haar academiejaar. Zij zal afstuderen eind 2020

Mishel startte in maart 2018 haar vijfjarige opleiding als kleuterjuf in de hogeschool van Picota. Zij zal in principe afstuderen eind 2023


Guillermo leerden wij kennen via Canat, een organisatie die zich bekommert om 'kinderen arbeiders'

Hij was onze allereerste beursstudent die wij met de hulp van een aantal studiepeters automechanica lieten studeren. Guillermo is in februari 2016 afgestudeerd en zou een mooie carrière hebben kunnen opbouwen ware het niet dat een dronken automobilist (kinderarts) begin 2019 abrupt een einde maakte aan zijn jonge leven en een mooie weelbelovende carrière.


Rest In Peace lieve vriend!!

Alex had zijn zinnen gezet op een carrière in het leger maar jammer voor hem stootten ze bij de medische proeven op een lumbago waarvan hij zelfs het bestaan niet wist. Weg carrière in het leger.

Maar natuurlijk is hij niet zinnens bij de pakken te blijven zitten en zal hij in maart beginnen met een driejarige technische opleiding als lasser. Alleszins duimen we voor hem.

Willy José is geslaagd in zijn ingangsexamen voor de Technische Hogeschool van Tarapoto. Hij zal er studeren voor Technisch Tekenaar. Van de meer dan 100 deelnemers aan het ingangexamen hadden er slechts vijf voldoende punten om rechtstreeks en dus zonder voorbereidingsjaar toegelaten te worden tot de studie, waaronder Willy José dus. Een dikke pluim voor deze jongen!!! Wegens Corona volgt hij zijn lessen online.

Eddie is ook een van onze nieuwe lichting die rechtstreeks en zelfs zonder ingangsexamen werd toegelaten tot de studie ‘metaalconstructies’ aan het Senati van Tarapoto. Senati behoort tot de top van de Technische Hogescholen in Perú. Op het moment dat de cursussen zouden beginnen sloeg echter het virus toe en sloten de scholen. Momenteel volgt hij  ook online les.

Alexandra droomt ervan om architecte te worden en wil haar studies doen aan de universiteit van Tarapoto. Jammer maar helaas slaagde zij niet in het toelatingsexamen en zij zal dus een voorbereidend jaar moeten doen aan. Als gevolg van een numeris clausus heeft zij ook een carrièreswitch gedaan en volgt zij bedrijfsadministratie.

Ook Karol slaagde niet in het ingangsexamen voor haar studie vroedvrouw aan de universiteit van Tarapoto. Voor haar en ook voor Alexandra en Carlos Hugo moeten we erbij zeggen dat er telkens 100 tot 150 inschrijvingen waren waarvan er slechts een zeer beperkt aantal rechtstreeks worden toegelaten. Ook Karol wensen wij alle succes toe in haar voorbereidend jaar zodat zij later een prima vroedvrouw kan worden.

Carlos Hugo heeft zijn ambities heel erg hoog gesteld. Hij gaat resoluut voor een carrière van 'Landbouwingenieur'. Ook hij was niet geslaagd in zijn ingangsexamen alhoewel het op het nippertje was. Hij eindigde op de 12de plaats van de 134 deelnemers en vermits slechts de vijf besten rechtstreeks tot de studie werden toegelaten zal ook hij een voorbereidend jaar moeten volgen. Jammer voor hem maar na dat voorbereidend jaar zal hij voorzeker nog beter voorbereid zijn om deze zware studies te volgen.