Dit project is een samenwerking met het CMP Flora Tristán, een NGO die wij van Los Gorriones zeer goed kennen. Het is de belangrijkste NGO in Perú die strijdt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Met dit project, de bouw van een ‘Luisterruimte voor Jongeren'. wil het CMP Flora Tristan zich als dienst vestigen in de onderwijsinstelling ‘República de Bolivia’ in het district Villa el Salvador, gelegen in het departement Lima. Het doel is het geven van begeleiding op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en het bevorderen van de seksuele en reproductieve rechten van adolescenten in de onderwijsinstelling. Hiermee wordt beoogd om het aantal gevallen van fysiek, psychisch en seksueel geweld te verminderen en tienerzwangerschappen zo mogelijk te voorkomen. Dit project maakt deel uit van het door het Peruaanse ‘Ministerie van Vrouw’ uitgebreide zorgnet voor jongeren en kwetsbare personen.


De luisterruimte zal gebouwd worden binnen de onderwijsinstelling ‘República de Bolivia’ en bemand worden door leerkrachten en begeleiders van de school die opgeleid worden door het CMP Flora Tristán.  Zij zullen een zorgtraject voor adolescenten opstellen en uitvoeren, individueel en in groepsverband, afhankelijk van de behoefte. In coördinatie met het lokale gezondheidscentrum ‘San José’ zal het gezondheidspersoneel van deze instelling ook advies geven over seksuele en reproductieve gezondheid, specifieke gevallen opvolgen en indien nodig tijdig doorverwijzen naar de gezondheidsdienst of andere instanties.


Het project is vooral gericht op jongeren in het secundair onderwijs en hun ouders maar ook voor kinderen en jongeren van de basisschool die te maken hebben met geweld binnen de onderwijsinstelling, het gezin of de gemeenschap.  


Wat zal er georganiseerd worden in de luisterruimte?     

     - Voorlichting, oriëntatie en counseling m.b.t. hun seksuele en reproductieve gezondheid.

     - Voorlichting en oriëntatie m.b.t. hun seksuele en reproductieve rechten met als doel een leven zonder seksueel of ander geweld

     - Informatie en motivatie m.b.t. het participeren in de besluitvorming binnen de onderwijsinstelling.

     - Informeren over de gezondheids- en beschermingsdiensten van de overheid en het maatschappelijk middenveld in het district.

     - Er zullen gerichte acties worden ondernomen om tienerzwangerschappen te voorkomen en zwangere tieners te beschermen en hun recht op onderwijs en veiligheid te waarborgen.

     - Er kunnen acties ondernomen worden in gevallen van geweld tegen kinderen en jongeren door een samenwerking met gezondheids- en justitiële diensten.