Vzw Los Gorriones


werd in 2002 door Yvo Beysen opgericht samen met enkele enthousiaste medewerkers als antwoord op een noodkreet vanuit Ayacucho in Perú. De Vzw heeft intussen een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van 'ontwikkelingssamenwerking' waarbij we steeds de nadruk leggen op 'samenwerking'


Vele kinderen in Perú groeien op in kansarme gezinnen waar de ouders vaak niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te laten gaan en dit ondanks de schoolplicht. In afgelegen dorpen zijn de leefomstandigheden dikwijls heel precair en ontbreekt het de gezinnen vaak aan basisbehoeften.


Vzw Los Gorriones probeert hierin verandering te brengen aan de hand van verschillende projecten die de educatie, de levensstandaard en de gezondheid van kinderen en jongeren in de armste regio's moet helpen verbeteren.


Dat dit gebeurt op velerlei wijzen kan je ontdekken op deze website.


Ons belangrijkste project dat antwoord moet geven aan niet alleen 'onze' doelstellingen maar ook aan de meest recente milenniumdoeleinden (SDG's) is ons peterschapsproject in Nueva Unión en het daaraan gekoppelde studiepeterschapsproject waar Belgische meters en peters Peruaanse kinderen de kans geven hogere, al dan niet universitaire studies te doen zodat zij een betere toekomst kunnen uitbouwen voor henzelf en hun families.


Dank zij de hulp en bijdragen van vrijwilligers, meters en peters, privaat- en bedrijfssponsors, de Provincie Limburg en de Stad Hasselt en institutionele sponsors kunnen wij deze doelen bereiken.


SDG's

Wie heeft dit kleurrijk pakket nog niet zien verschijnen. In de opvolging van de milenniumdoelstellingen zijn dit de nieuwe 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen'. Zij zijn formeel aangenomen door de algemene vergaderingvan de Verenigde Naties met als deadline 2030.

Gedurende de komende jaren moeten de 17 SDG's die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te leiden. Deze doelen die één en ondedeelbaar reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Door haar activiteiten in Perú helpt Vzw Los Gorriones actief mee aan het realiseren van de SDG's. Uiteraard kunnen wij ons niet inzetten op 'al' deze thema's maar leggen wij onze focus op een beperkt aantal van deze SDG's met de wetenschap dat als je aan één SDG werkt je ook je steentje bijdraagt aan alle andere SDG's.