Niñas invisibles / Onzichtbare meisjes

Wist je dat …

- In de regio Madre de Dios, in de Zuidelijkse selva van Perú honderden kleine, illegale goudmijntjes actief zijn?

- Deze illegale mijnactiviteiten zeer veel andere illegale activiteiten aantrekken zoals ondermeer kinderprostitutie en kinderarbeid?

- Dit op zijn beurt zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en familiaal geweld.

- Vzw Los Gorriones erg begaan is met het lot van deze meisjes en jongens die hiervan het slachtoffer zijn en heeft hiervan zijn project 2019 - 2020 gemaakt. Om hen 'zichtbaar' te maken.

Wat hebben wij ondernomen?

Deze vorm van hulp vergt een heel gespecialiseerde aanpak en daarom heeft Vzw Los Gorriones voor dit project samengewerkt met de NGO Promsex. Wij hebben voor hen een hulpcentrum gebouwd dat dienst doet als uitvalsbasis voor hun werk ter plaatse.

Wie/wat is Promsex?

PROMSEX is een Peruviaanse NGO bestaande uit professionals en activisten die strijden voor de integriteit en waardigheid van jong en oud.

Hun focus ligtvoornamelijk op toegankelijkheid tot seksuele en reproductieve gezondheid en justitie.

Kijkt u zelf even ....

Meer nog dan talloze pagina's tekst toont  het filmpje hieronder de noodzaak van dit project.

Ons project 2018 - 2020

Vzw Los Gorriones heeft dit hulpcentrum gebouwd waarmee Promsex op een adekwate manier en zo dicht mogelijk bij de probleemzone kan werken rond sensibili- sering en preventie en vooral hulp bieden aan de slacht- offers van seksuele uitbuiting en mensenhandel.

De aankoop van grond hiervoor werd begin 2018 gereali- seerd met eigen middelen van Vzw Los Gorriones.

Met de hulp van de Provincie Limburg, de Stad Hasselt, Wereld Missiehulp, bedrijven en privaat sponsors zijn wij begin 2019 gestart met de bouwwerken onder leiding van  onze huisarchitect Córdova die reeds eerder met ons samengewerkt heeft voor de bouw van ons multifunctio- neel lokaal in ons peterdorp Nueva Unión.

De bouwwerken werden beëindigd en opgeleverd begin 2020 en dit binnen de vooropgestelde termijn als het vooropgestelde budget.

In aanwezigheid van zowat alle gerechterlijke en burgerlijke autoriteiten van Puerto Maldonado en Santa Rosa werd het centrum ingehuldigd en overgedragen aan Promsex zodat zij op een adekwate wijze hun werk in de regio kunnen optimaliseren.

Santa Rosa ligt op 2,5 uur rijden van Puerto Maldonado, hoofdstad van het zeer grote departement Madre de Dios, maar vooral belangrijk is dat Santa Rosa zeer dicht bij de probleemzone 'La Pampa' ligt waar het centrum is van de illegale mijnbouw en waar zich de meeste slachtoffers van mensenhandel (hoofdzakelijk jonge vrouwen en meisjes) zich bevinden.

Van heinde en verre komen arbeiders om te zoeken naar goud en verblijven dan meestal weken tot maanden in 'La Pampa'. Jonge vrouwen en meisjes, maar ook jongens worden van overal gelokt met de belofte  van 'goed werk', maar eens in 'La Pampa' worden hun documenten afgepakt en belanden ze veelal in de prostitutie om terwille te zijn van de vele arbeiders en verdwijnen ze uit beeld. Ze worden 'onzichtbaar' voor de autoriteiten en de hulpverlening.

Vandaar de naam van het project:

Maak 'onzichtbare meisjes' weer 'zichtbaar'

Zij maakten dit project mogelijk ....

Naast verschillende private sponsors maken deze instellingen en bedrijven dit project mogelijk