Niñas invisibles / Onzichtbare meisjes

Wist je dat …

- In de regio Madre de Dios, in de Zuidelijkse selva van Perú honderden kleine, illegale goudmijntjes actief zijn?

- Deze illegale mijnactiviteiten zeer veel andere illegale activiteiten aantrekken zoals ondermeer kinderprostitutie en kinderarbeid?

- Dit op zijn beurt zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en familiaal geweld.

- Vzw Los Gorriones erg begaan is met het lot van deze meisjes en jongens die hiervan het slachtoffer zijn en heeft hiervan zijn project 2019 - 2020 gemaakt. Om hen 'zichtbaar' te maken.

Wat hebben wij ondernomen?

Deze vorm van hulp vergt een heel gespecialiseerde aanpak en daarom heeft Vzw Los Gorriones voor dit project samengewerkt met de NGO Promsex. Wij hebben voor hen een hulpcentrum gebouwd dat dienst doet als uitvalsbasis voor hun werk ter plaatse.

Wie/wat is Promsex?

PROMSEX is een Peruviaanse NGO bestaande uit professionals en activisten die strijden voor de integriteit en waardigheid van jong en oud.

Hun focus ligtvoornamelijk op toegankelijkheid tot seksuele en reproductieve gezondheid en justitie.

Kijkt u zelf even ....

Meer nog dan talloze pagina's tekst toont  het filmpje hieronder de noodzaak van dit project.

Ons project 2018 - 2020

Vzw Los Gorriones heeft een hulpcentrum gebouwd dat de NGO Promsex in staat zal stellen zo dicht mogelijk bij het probleemgebied te werken rond bewustmaking en preventie en vooral hulp te bieden aan slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel.

De aankoop van grond voor dit project werd begin 2018 gedaan met eigen middelen van "Vzw Los Gorriones".

Met de hulp van de Provincie Limburg, de Stad Hasselt, de NGO Promsex, Wereld Missiehulp, Salvatorhulp, bedrijven en particuliere sponsors zijn we begin 2019 gestart met de bouw onder leiding van onze vertrouwde architect Pedro Cordova, die eerder met ons heeft samengewerkt bij de bouw van ons multifunctioneel gebouw in Nueva Unión.

De bouwwerkzaamheden zijn begin 2020 voltooid.

In aanwezigheid van zowat alle gerechtelijke en burgerlijke autoriteiten van Puerto Maldonado en Santa Rosa werd het centrum ingehuldigd en overgedragen aan Promsex zodat zij op een adequate wijze hun werk in de regio kunnen optimaliseren.

Santa Rosa ligt op 2,5 uur rijden van Puerto Maldonado, hoofdstad van het zeer grote departement Madre de Dios, maar vooral belangrijk is dat Santa Rosa zeer dicht bij de probleemzone 'La Pampa' ligt waar het centrum is van de illegale mijnbouw en waar zich de meeste slachtoffers van mensenhandel (hoofdzakelijk jonge vrouwen en meisjes) zich bevinden.

Van heinde en verre komen arbeiders om te zoeken naar goud en verblijven dan meestal weken tot maanden in 'La Pampa'. Jonge vrouwen en meisjes, maar ook jongens worden van overal gelokt met de belofte  van 'goed werk', maar eens in 'La Pampa' worden hun documenten afgepakt en belanden ze veelal in de prostitutie om terwille te zijn van de vele arbeiders en verdwijnen ze uit beeld. Ze worden 'onzichtbaar' voor de autoriteiten en de hulpverlening.

Vandaar de naam van het project:

Maak 'onzichtbare meisjes' weer 'zichtbaar'

Zij maakten dit project mogelijk ....

Naast verschillende private sponsors maken deze instellingen en bedrijven dit project mogelijk