© All rights reserved.

Niñas invisibles / Onzichtbare meisjes

Wist je dat …

- In de regio Madre de Dios, in de Zuidelijkse selva van Perú honderden kleine, illegale goudmijntjes actief zijn?

- Deze illegale mijnactiviteiten zeer veel andere illegale activiteiten aantrekken zoals ondermeer kinderprostitutie en kinderarbeid?

- Dit op zijn beurt zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en familiaal geweld.

- Vzw Los Gorriones erg begaan is met het lot van deze meisjes en jongens die hiervan het slachtoffer zijn en hiervan zijn toekomstig project 2019 e.v. wil maken. Help ons hen 'zichtbaar' te maken.

Wat doen wij?

Deze vorm van hulp vergt een heel gespecialiseerde aanpak en daardoor zal Vzw Los Gorriones voor dit project samenwerken met de NGO Promsex.


Wie is Promsex?

PROMSEX is een Peruviaanse NGO bestaande uit professionals en activisten die strijden voor de integriteit en waardigheid van mensen, de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en justitie.

Ons project 2018 - 2020

Vzw Los Gorriones zal een hulpcentrum bouwen dat zal dienen om Promsex op een adekwate manier en zo dicht mogelijk bij de probleemzone te kunnen werken rond sensibilisering en preventie en vooral hulp bieden aan de slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel.

De aankoop van grond hiervoor werd begin 2018 gerealiseerd met eigen middelen van Vzw Los Gorriones.

Met de hulp van de Provincie Limburg, de Stad Hasselt, Wereld Missiehulp, bedrijven en privaat sponsors willen wij begin 2019 starten met de bouwwerken onder leiding van architect Córdova die reeds eerder met ons samengewerkt heeft voor de bouw van ons multifunctioneel lokaal in ons peterdorp.

De bouwwerken werden beëindigd en opgeleverd begin 2020 en dit binnen de vooropgestelde termijn en het vooropgestelde budget werd zo goed als gehaald. Er was slechts een budgetoverschrijding van € 1.300,00 wat gezien de omstandigheden erg weinig is.

In aanwezigheid van zowat alle gerechterlijke en burgerlijke autoriteiten van Puerto Maldonado en Santa Rosa werd het centrum ingehuldigd en overgedragen aan Promsex zodat zij op een adekwate wijze hun werk in de regio kunnen optimaliseren.

Santa Rosa ligt op 2,5 uur rijden van Puerto Maldonado, hoofdstad van het zeer grote departement Madre de Dios, maar vooral belangrijk is dat Santa Rosa zeer dicht bij de probleemzone 'La Pampa' ligt waar het centrum is van de illegale mijnbouw en waar zich de meeste slachtoffers van mensenhandel (hoofdzakelijk jonge vrouwen en meisjes) zich bevinden.

Van heinde en verre komen arbeiders om te zoeken naar goud en verblijven dan meestal weken tot maanden in 'La Pampa'

Jonge vrouwen en meisjes, maar ook jongens worden van heinde en verre gelokt met de belofte  van 'goed werk', maar eens in 'La Pampa' worden hun documenten afgepakt en belanden ze veelal in de prostitutie om terwille te zijn van de vele arbeiders en verdwijnen ze uit beeld.

Vanaad de naam van het project:

Maak 'onzichtbare meisjes' weer 'zichtbaar'

Kijkt u zelf even ....

Meer nog dan talloze pagina's tekst toont  het filmpje hieronder de noodzaak om van dit project de komende jaren een prioriteit te maken.

Zij maken dit project mogelijk ....

Naast verschillende private sponsors maken deze instellingen en bedrijven dit project mogelijk

© All rights reserved.

De inhuldiging op vrijdag 31 januari 2020

© All rights reserved.