© All rights reserved.

Niñas invisibles / Onzichtbare meisjes

Wist je dat …

- In de regio Madre de Dios, in de Zuidelijkse selva van Perú honderden kleine, illegale goudmijntjes actief zijn?

- Deze illegale mijnactiviteiten zeer veel andere illegale activiteiten aantrekken zoals ondermeer kinderprostitutie en kinderarbeid?

- Dit op zijn beurt zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en familiaal geweld.

- Vzw Los Gorriones erg begaan is met het lot van deze meisjes en jongens die hiervan het slachtoffer zijn en hiervan zijn toekomstig project 2019 e.v. wil maken. Help ons hen 'zichtbaar' te maken.


Wat doen wij?

Deze vorm van hulp vergt een heel gespecialiseerde aanpak en daardoor zal Vzw Los Gorriones voor dit project samenwerken met de NGO Promsex.


Wie is Promsex?

PROMSEX is een Peruviaanse NGO bestaande uit professionals en activisten die strijden voor de integriteit en waardigheid van mensen, de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en justitie.

Ons project 2018 - 2020

Vzw Los Gorriones zal een hulpcentrum bouwen dat zal dienen om Promsex op een adekwate manier en zo dicht mogelijk bij de probleemzone te kunnen werken rond sensibilisering en preventie en vooral hulp bieden aan de slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel.

De aankoop van grond hiervoor werd begin 2018 gerealiseerd met eigen middelen van Vzw Los Gorriones.

Met de hulp van de Provincie Limburg, de Stad Hasselt, Wereld Missiehulp, bedrijven en privaat sponsors willen wij begin 2019 starten met de bouwwerken onder leiding van architect Córdova die reeds eerder met ons samengewerkt heeft voor de bouw van ons multifunctioneel lokaal in ons peterdorp.

Koken kost geld…

Een voorlopige schatting van de bouwkosten brengt ons op een totaal van  ongeveer € 75.000,00

De eerste fase van de bouwwerken is reeds voleindigd zoals u  hiernaast op de foto's zal kunnen zien.

Behalve institutionele sponsors zoals de Provincie Limburg, de Stad Hasselt en Wereld Missiehulp willen wij iedereen laten participeren in dit project d.m.v. een crowdfundingactie waarbij we zoveel mogelijk bouwstenen à 2,5 euro willen aan de man brengen. Onze droom is om € 12.500,00 binnen te halen met de verkoop van 5.000 bouwstenen. Hiermee willen wij de tweede fase van het bouwproject realiseren

Doet u mee en volg hieronder het resultaat.

Kijkt u zelf even ....

Meer nog dan talloze pagina's tekst toont  het filmpje hiernaast de noodzaak om van dit project de komende jaren een prioriteit te maken.

Zij maken dit project mogelijk ....

Naast verschillende private sponsors maken deze instellingen en bedrijven dit project mogelijk

De plannen

© All rights reserved.

De vooruitgang van de werken