VZW Los Gorriones


werd in 2002 opgericht naar aanleiding van een confrontatie met de schrijnende omstandigheden waarin vele kinderen in Peru leven. Yvo Beysen richtte samen met enkele enthousiaste medewerkers vzw Los Gorriones op om hulp te bieden na een noodkreet vanuit Ayacucho in Peru.


Veel kinderen in Peru groeien op in kansarme gezinnen waar de ouders niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te laten gaan en dit ondanks de schoolplicht. Ook in de dorpen zelf zijn de omstandigheden vaak schrijnend en ontbreekt het vaak aan levensnoodzakelijke middelen.


Vzw Los Gorriones probeert hier verandering in te brengen aan de hand van verschillende projecten die de levensstandaard en de gezondheid van kinderen in de armste regio’s moeten helpen verbeteren.


Dit gebeurt op velerlei manieren zoals je zal kunnen lezen op deze website. Verder is ons belangrijkste project het Peterschapsproject en het studiepeterschapsproject waarbij Belgische peters en meters Peruviaanse kinderen kunnen helpen via vzw Los Gorriones met als doel hun algemene levensomstandigheden te verbeteren en hen te helpen met een betere toekomst uit te bouwen.


Dankzij de hulp van vrijwilligers, meters en peters, privaat sponsors en bedrijven, Stad Hasselt, Provincie Limburg, Wereld Missie Hulp en de plaatselijke bevolking kunnen we onze doelen verwezenlijken.

SDGSWie heeft dit kleurrijke pallet nog niet zien verschijnen. In opvolging van de milleniumdoelstellingen zijn dit de nieuwe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of (SDGs). Zij zijn formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met als deadline 2030. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. 


Door haar activiteiten in Perú werkt Vzw Los Gorrones actief mee aan het helpen realiseren van de SDG's. Natuurlijk kunnen wij niet werken rond al deze thema's en leggen wij onze focus op een beperkt aantal van deze SDG's met de wetenschap dat als je aan één SDG werkt ook je steentje bijdraagt aan alle andere SDG's.


Hieronder zie je met welke SDG's Los Gorriones  in haar projecten specifiek werkt. en op onze projectpagina's zie je ook specifiek nog welke van de SDG's betrekking hebben op dit specifiek project.

© All rights reserved.