VZW Los Gorriones


werd in 2002 opgericht naar aanleiding van een confrontatie met de schrijnende omstandigheden waarin vele kinderen in Peru leven. Yvo Beysen richtte samen met enkele enthousiaste medewerkers vzw Los Gorriones op om hulp te bieden na een noodkreet vanuit Ayacucho in Peru.


Veel kinderen in Peru groeien op in kansarme gezinnen waar de ouders niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te laten gaan en dit ondanks de schoolplicht. Ook in de dorpen zelf zijn de omstandigheden vaak schrijnend en ontbreekt het vaak aan levensnoodzakelijke middelen.


Vzw Los Gorriones probeert hier verandering in te brengen aan de hand van verschillende projecten die de levensstandaard en de gezondheid van kinderen in de armste regio’s moeten helpen verbeteren.


Dit gebeurt op velerlei manieren zoals je zal kunnen lezen in deze website. Verder is ons belangrijkste project het Peterschapsproject waarbij Belgische peters en meters Peruviaanse kinderen kunnen helpen via vzw Los Gorriones met als doel hun algemene levensomstandigheden te verbeteren.


Dank zij de hulp van vrijwilligers, meters en peters, privaat sponsors en bedrijven, Stad Hasselt, Provincie Limburg en de plaatselijke bevolking kunnen we onze doelen verwezenlijken.

© All rights reserved.